Jibnet.home [at] gmail.com 09331677063

جیب نت یک جیب پر از آگهی

جیب نت

با تبلیغات، بهتر دیده خواهید شد، جیب نت یک جیب پر از آگهی

دلنوشته ها

شعر زندگی

شعر زندگی

من همیشه در زندگی به دنبال اشعاری بودم که کسی توانایی سرودنش را نداشت و دیگران شعرهایی می سرودند که من نمی توانستم آنها را از بر کنم من هر روز که ...

ادامه مطلب
در وصف پدر

در وصف پدر

پدرم پیر شده و دستانش می لرزد ولی هنوز غرور مردانه ی خود را حفظ کرده است پدر پیرم غیرتمند است و هنوز کار میکند تا دستش را جلوی کسی دراز ...

ادامه مطلب